Home
Welcome

Välkommen | Velkomin | Tervetuloa | Welcome


Välkommen 

Arthur Ragnarssons schamanistiska bildvärld firar emotionell mångfald och lyfter urtida krafter in i samtiden. Verkens underfundiga lekfullhet förmedlar ett poetiskt perspektiv som innehåller både en intensiv enkelhet och en beskrivning om vår egen existens. Arthur Ragnarsson arbetar i automatismens anda. Improvisation och intuition leder arbetet. Konstnären spanar in horisonten där det förflutna har lämnat och framtiden ännu är otydlig. Resan går i det undermedvetna, genom drömmar, impulser och in i ovissheten. I detta gränsland finns gott om plats för det outgrundliga i livet. Där uppstår skönheten i att inte veta i förväg hur något ska bli.

Arthur Ragnarsson är linjens mästare och med djup känsla för sin primitiva teknik drar han upp en vibrerande bildvärld vars innehåll syftar till att tillföra nya klanger i människans harmonier och frambringa nya tankar och insikter om vår omvärld.

 

Arthur Ragnarsson är ifrån fiskebyn Siglufjörður på Islands nordkust och är verksam i Sverige och Finland. Konstnären har med sig från ungdomen en ingång till en tankevärld illustrerad av folktro, sagor och myter. Hans mormor skådade in i framtiden och farbror åkte på utomkroppsliga resor. Den världen följde honom sedan till sjöss där skrock var en del av sjömanslivet och medverkade i samspelet mellan manskap och naturkrafter. Konstnärens inlevelse för annan existens är så att säga medfödd och leder också in på musik-och teaterscenen där drömmar och visioner, fantasi och kreativitet är motorn i en förförisk värld. Konstnären har med sig energi från dessa världar som är centralt budskap i konstnärskapet och som bär vidare in i spirituell och existentiell dimension.Velkomin

Kynngimagnaður myndheimur Arthurs Ragnarssonar fangar fjölbreytni tilfinningalífsins og færir forn máttarvöld inn í samtímann. Verk listamannsins er sprottinn úr skynrænum vinnubrögðum og leikin af fingrum fram í ljóðrænni einlægni. Reynsla og hugarflug blandast hita augnabliksins og við sjóndeildarhringinn, þar sem fortíð er horfin og framtíð er óljós fer listamaðurinn út í óvissu þess sem verða skal. Á þessum landamærum er engins manns land fortíðar og framtíðar sem rúmar mikið pláss fyrir hið órannsakanlega í tilverunni. Þar vaknar fegurðin við að vita ekki hvað tekur við. Í frumlegum einfaldleika myndvinnslunnar kemur fram ákveðin lýsing á okkar eigin tilvist og listamaðurinn teiknar upp tifandi myndheim sem leiðir hugann í samhljóm tilverunnar.


Arthur Ragnarsson er Siglfirðingur og vinnur við list sína í Svíþjóð og Finnlandi. Listamaðurinn hefur frá æsku sinni haft aðgang að hugsunarheimi eldri kynslóða myndskreyttan af hjátrú og goðsögum. Sá heimur fylgdi honum sem ungum manni til sjós þar sem draugar og forynjur fylgdu með um borð og tóku þátt í baráttu áhafnar og náttúruafla. Næmni listamannsins fyrir annarri vídd í tilverunni beindi honum jafnframt inn í tónlistar- og leiklistarlífið þar sem draumar, ímyndunarafl og sköpun knýr seiðandi heim. Orkan frá þessum heimum er boðskapur listamannsins og fleytir myndheimi hans á braut tilvistarlega þanka.Tervetuloa

Arthur Ragnarssonin shamanistinen kuvamaailma juhlii emotionaalista monimuotoisuutta ja tuo muinaiset voimat nykypäivään. Taiteilijan työstä säteilee vilpitöntä halua ja hienovaraista leikkisyyttä, musiikkiaura, joka laukaisee sisäiset mielen liikkeet. Taiteilija välittää vaistonvaraisesti improvisaation ja havaintojen kautta runollisen näkökulman, joka sisältää sekä voimakkaan yksinkertaisuuden että kuvauksen olemassaolostamme. Arthur Ragnarsson on viivan mestari, ja hän tuntee syvällisesti primitiivistä tekniikkaansa varten värähtelevän kuvamaailman, jonka sisällön tarkoituksena on lisätä uusia ääniä ihmisen harmonioihin ja tuottaa uusia ajatuksia ja oivalluksia maailmastamme.

 

Arthur Ragnarsson työskentelee automatismin hengessä ja käytännössä hänen oma kokemusmaailmansa yhdistyy hetken inspiraatioon. Taiteilija siirtyy transsiin ja etsii horisonttia, josta menneisyys on lähtenyt ja tulevaisuus on edelleen epäselvä. Intuitiivinen ja alitajunta valloittavat ajan ja avaruuden unelmien, impulssien ja epävarmuuden kautta. Tällä rajamaalla on runsaasti tilaa käsittämättömälle ja hengelliselle elämälle löydettäväksi selittämättömässä. Siellä syntyy kauneus, josta ei tiedä etukäteen, mitä se tulee olemaan.

 

Arthur Ragnarsson on peräisin Islannin pohjoisrannikolla sijaitsevasta Siglufjörðurin kalastajakylästä. Taiteilija tuo nuoruudestaan ​​mukanaan väylän kansanuskojen, satujen ja myyttien kuvaamaan ajatusmaailmaan. Hänen isoäitinsä katsoi tulevaisuuteen ja setänsä lähti muihin maailmoihin ruumiistaan irtautuneena. Henkien ja demonien maailma seurasi Arthuria merimieselämään Pohjois-Atlantin valtamerellä liittyen miehistöön ja ennalta-arvaamattomiin luonnonvoimiin. Taiteilijan empatia muita olemassaolon ulottuvuuksia kohtaan on synnynnäistä ja johtaa myöhemmin elämässä musiikki- ja teatterimaisemaan, jossa unelmat, visio, tunne ja luovuus ovat viettelevän maailman moottori. Taiteilija tuo näistä maailmoista mukanaan energiaa, joka vie edelleen kohti henkistä ja eksistentiaalista ulottuvuutta.


Welcome

The shamanistic world of Arthur Ragnarsson celebrates emotional vibrancy and carries ancient forces into our contemporary life. The delicate playfulness of the works provides a poetic perspective that contains both an intense simplicity and a description of our own existence. Arthur Ragnarsson is a master of the line. With a deep sense for his primitive technique, the artist creates a world of images whose content aims to add new resonances to human harmonies and generate wider understanding about the world around us.

 

Arthur Ragnarsson works in the spirit of automatism. Improvisation and intuition lead the artistic procedure. The artist scouts the horizon where the past has left, and the future is still unclear. The subconscious mind travels through dreams, impulses and further into uncertainty. In this borderland there is plenty of room for mysterious questions in life. In this place the beauty appears out of not knowing in advance how it will become.

 

Arthur Ragnarsson is from the fishing village of Siglufjörður on the north coast of Iceland. He keeps an open door to earlier generations world of imagination illustrated by folklore, superstition, and sagas. His grandmother saw in the future and his uncle went dream travelling. The world of spirits and demons accompanied Arthur´s fisherman’s life in the North Atlantic Ocean connecting the ship´s crew and the unpredictable forces of nature. The artist's empathy for other dimensions in life is natural born and leads also to the music stage and the theatre where dreams, imagination, and creativity is the engine of a seductive world. The artistic production of Arthur Ragnarsson brings power from these worlds that leads further into a spiritual and existential presence.

Arktisk Poesi
Galleri Backlund Göteborg Sweden


Gumbostrand Konst & Form Finland