Why?

The motivation for my artistic practice is basically in awareness of the glory of life. We live in a world that is far beyond our imagination. An understanding that hit me in middle of a storm in the North Atlantic Ocean and gave me a flexible approach to life. Since then, I have investigated different artistic expressions, here and there on the planet, discovering mediums of communication and expanding the horizons of existence.

One day, not so long ago, I turned away from academic discipline and decades of training and started to draw. I had to conform to the content of my mission and open for sincerity and transparency that expressed emotions rather than ideas.

In my work, I refer to ancient power within ourselves, our playful spirit and knowledge that exists between us people and grows in our interaction. Playfulness is the dynamic force in creative and experimental processes and that is the spirit I want to communicate by my work. By playing we release unifying power which is about trust and involvement in the present and which also means awaken and active attitude in way of life and existence. The person who is playing is busy with living and not obsessed with his own image.

There is a personal challenge in my compressed technique that is about communicating feelings and considering a worldview in a stroke, a line interplay. I experience the heat of the moment at the same time as, I draw my future. There is always imminent risk that the work loses its spirit and gets wasted. In practise, the intuitive and the subconscious mind lead through dreams, impulses and into uncertainty. In this borderland there are opportunities and surprises and plenty of space for the mysterious in life. Suddenly, something unexpected can happen and take surprising turns. There the beauty appears out of not knowing in advance how it will become. The work is run by coincidences and chance, which life itself does, and so does our entire universe.


Min motivation till konstnärskapet grundar sig på insikt i tillvarons storhet. Vi lever i en värld som är oändligt mycket märkligare än vi kan föreställa oss. En insikt som bankades in under en storm ute på Nordatlanten och gav mig flexibel inställning till livet. Jag har sedan dess rört mig i olika världar, här och där på planeten, undersökt olika kommunikationsformer och utvidgat existensens horisont.

En dag, för inte så länge sedan, släppte jag allt jag hade lärt mig om färg och komposition och övat in i decennier och började teckna. Jag ville rätta mig efter innehållet i mitt budskap och få utlopp för uppriktighet och transparens som förmedlade känslor snarare än idéer.

I mitt arbete refererar jag till den urkraft som kommer inifrån oss själva, vår lekförmåga och kunskap som finns mellan oss människor och som utvecklas i vårt samspel. Leklust är den drivande kraften i kreativa och experimenterande processer och det är den glädjen jag vill förmedla genom mitt arbete.

I leken bor förenande kraft som handlar om tillit och deltagande i nuet och som också innebär vaken och aktiv hållning till livet och tillvaron. Den som leker är upptagen med att leva och inte av att fånga sin egen spegelbild.

Det bor en personlig utmaning i mitt komprimerade medium som handlar om att kommunicera livssyn och känsla i ett streck, ett linjespel. Samtidigt som jag upplever stundens hetta, drar jag upp min framtid. Risken är alltid överhängande att arbetet mister sin spänst och går förlorat. I arbetet med mina verk får det intuitiva och det undermedvetna sinnet spelrum och leder mig genom drömmar, impulser och in i ovissheten. I detta gränsland finns möjligheter och överraskningar och gott om plats för det outgrundliga i livet. Utan förvarning kan något oväntat inträffa och arbetet tar oanade vändningar. Där uppstår skönheten i att inte veta i förväg hur något ska bli. Arbetet rör sig kring tillfälligheter och slump, som själva livet gör, såsom hela vårt universum.

 

Utbildning

1977-1981 Myndlista og handídaskóli Íslands

 

Utställningar

2021 Makers Gallery, Vasa, Finland

2020 Berchtoldvilla, Salzburg, Austria

2020 Galleri Backlund, Göteborg, Sverige

2019 Vuotalo Gallery Helsinki Finland

2019 Galerie Plan.d, Düsseldorf Tyskland

2019 Gallery K, Vantaa Finland

2018 Galerie Plan.d, Düsseldorf Tyskland

2018 Galleri Backlund, Göteborg, Sverige

2018 Gjutars Artist House, Helsinki, Finland

2018 Galleri Backlund, Göteborg Sverige

2016 Galerie Plan.d, Düsseldorf Tyskland

2015 Varbergs Konsthall, Sverige

2014 Galerie Plan.d, Düsseldorf Tyskland

2013 Ringhals kärnkraftverk Sverige

2012 Tofta konstgalleri Varberg Sverige

2012 Galerie Plan.d, Düsseldorf Tyskland