Why?

Arthur Ragnarsson

Visual Artist

Att arbeta med teckningen som handling och process är att ge det Intuitiva och undersökande spelrum. Som ett performativt verk äger teckningen den egenskapen att kunna visa hur den själv blev till. Likt en musikalisk improvisation förmedlar linjespelet både djup känslighet och slumpmässiga överraskningar. Det speciella med det intuitiva sättet att teckna är den kommunikativa energi som gestaltningen utstrålar i sin ärlighet och transparens. Teckningen avslöjar ingångar till gemensam erfarenhetsvärld som stärker samhörigheten mellan individer. Vi känner igen oss omedelbart och i tanken följs vi åt, fysiskt och känslomässigt. Tecknandet sammanlänkar mängd olika kulturer och belyser gemensamma mänskliga erfarenheter genom historien.


Arthur Ragnarssons schamanistiska bildvärld lyfter urtida sägner och mäktiga naturkrafter in i den sköra samtiden. Vi möter en personlig kosmologi som speglar konstnärens starka band till naturen. Förtrolig, emotionell och andlig relation som är förankrad i konstnärens bakgrund. I sina berättelser hänvisar han till sina äventyrliga erfarenheter som sjöman på Norra ishavet och till samvaro på civilisationens utpost bland völvor och drömvandrare. Konstnären noterar att världen är mycket större och underligare än vi kan föreställa oss och lämnar intellektuell mark. Teckningen tar överhand som själens medium och arbetet rör sig från den konkreta, kroppsliga världen och vidare över mot det osynliga. Arthur Ragnarssons bildvärld ställer frågor kring naturkonceptets andliga innehåll och om betydelsen av vårt gamla kulturella arv i vår samtida verklighet.

 

Utbildning

1977-1981 Iceland Academy of the Arts (Myndlista og handídaskóli Íslands)

 

Utställningar

2020 Galleri Backlund, Göteborg, Sverige

2019 Vuotalo Gallery Helsinki Finland

2019 Galerie Plan.d, Düsseldorf Tyskland

2019 Gallery K, Vantaa Finland

2018 Galerie Plan.d, Düsseldorf Tyskland

2018 Galleri Backlund, Göteborg, Sverige

2018 Gjutars Artist House, Helsinki, Finland

2018 Galleri Backlund, Göteborg Sverige

2016 Galerie Plan.d, Düsseldorf Tyskland

2015 Varbergs Konsthall, Sverige

2014 Galerie Plan.d, Düsseldorf Tyskland

2013 Ringhals kärnkraftverk Sverige

2012 Tofta konstgalleri Varberg Sverige

2012 Galerie Plan.d, Düsseldorf Tyskland

Copyright ©  All Rights Reserved