Automatism

Att teckna är en performativ handling, en aktivitet där kroppen är medskapande. Tecknaren upplever handlingen genom kroppens motorik och i samspel med sina sinnen och själ. Som när vi använder vårt kroppsspråk omedvetet i vardagens situationer. Med kroppen gestikulerar vi, pekar och signalerar för att förmedla våra tankar. Detta språk överförs i teckningen som dynamik och temperament, som rytm och rörelse och som bättre kan beskrivas med musikaliska förtecken.

Genom att lägga kroppsmassan till det enklaste teckningsverktyget kan tecknaren så att säga skulptera fram teckningen. Hen kan förmedla personliga drag och erfarenheter och avslöja bräcklig känslighet och grym brutalitet. Tecknarens kropp har avgörande betydelse för arbetets transparens och gestaltning av intuitiva impulser, psykologiska och abstrakta sammanhang och relationer.