Nautilus

Arthur Ragnarsson

Visual Artist

Nautilus

1. november 2019 – 12. januari 2020

Nordhuset, kultur och fritid, Helsingfors stad

 

Utställningen lånar namnet från Jules Verne roman från 1870. Utställningens innehåll ansluter till bokens poetiska beskrivningar av det marina livets artrikedom då det passerar förbi ubåtens fönster i havens djup.

Kapten Nemo uttrycker i sina beskrivningar en modern syn på naturvård och skydd för hotade arter. Såsom när Nautilus utforskar undervattensvärldens hemligheter, dyker utställningen i kreativitetens värld.

Copyright ©  All Rights Reserved