Exhibition Design

Arthur Ragnarsson

Visual Artist

Gothenburg Museum of Art

The art collection is one of the finest in Northern Europe with significant Nordic and international artwork. Among the collections you'll find masterpieces by Albert Edelfelt, Ernst Josephson, P.S. Krøyer, Carl Larsson, Bruno Liljefors, Edvard Munch, Anders Zorn, Rembrandt, Rubens, Monet, Picasso Chagall and others. The museum also offers temporary exhibitions that take place in the 700 m2 Etages and in the 300 m2 Stenahall on the ground floor.


2018


Det Universella Språket | Efterkrigstidens abstrakta konst.

Ur Göteborgs konstmuseums samling. Efter andra världskriget dominerade abstraktionen det internationella konstlivet. Abstrakt var synonymt med modern, men abstraktionen betraktades också som ett universellt språk som renodlat konstens egentliga innehåll, som föreställdes bestå av färg- och formrelationer. Abstraktionen behövde rum för betraktande av konst, fristående från politiska och sociala sammanhang. Redan på 20-30talet började man måla rum för visning av konst vita,1976 myntades begreppet The White Cube och idag upplever vi detta visningssätt till leda.

Den scenografiska idén följer abstraktionen och den samtida utvecklingen av utställningsrummet.

Formgivningen upprepar vita kuber som skalas i olika storlekar och som fyller den vitmålade utställningshallen. Kvadratiska väggytor och boxar, podier och glasmontrar i kuber leder besökaren genom utställningen. Besökaren får till och med små ”gosekuber” att leka och bygga med. En vänlig drift med det vita utställningsrummet som norm och konstbranschens konservativa natur.

Här visas modellen till utställningen i skala 1:20


2017


Rembrandts Batavernas trohetsed

Genom inlån från Konstakademien i Stockholm visar Göteborgs konstmuseum ett av den holländske 1600-tals mästaren mest betydande verk – Batavernas trohetsed till Claudius Civilis – från 1661–1662. Det 2 x 3 meter stora verket är målat på duk och har skurits ur ett större verk avsett att betraktas på avstånd snett underifrån. Förutom Batavernas trohetsed visas målningar och grafik av Rembrandt, hans elever och samtida från den holländska guldåldern från Göteborgs konstmuseums samling. Kollektioner av verk ur Göteborgs konstmuseums stora samling med Rembrandtgrafik att visas i en speciell monter. I utställningen visas även ett bildspel med bland annat information om Rembrandts måleriteknik.


Rum för Rembrandt

Inför utställningen reserverades en av salarna på 6 våningen i museets huvudbyggnad för ommålning. Batavernas trohetsed är utställningens huvudnummer och grund för hur salen skulle utformas.  Modell byggdes och verkets färgsättning studerades. Målningens ljusverkan fick ju inte motverkas utan stimuleras. Vi gick därför ordentligt ner i valör i hela salen.  Ett urval av kulörer testades och för att understryka verkets nattliga scen hamnade vi i ett blått spektrum. Den avgränsade verkbelysningen lade salen i ett dunkel som krävde väl tilltagen färgmättnad. 

Vid ommålning av utställningssalen uppstod en atmosfär av nordiskt nattskimmer. Salen krympte och upplevelsen av konstverken blev intimare.

2017


Stadslandskap

Fragment, minnen, visioner

Det finns gator och genvägar, portar och trappor, hinder och barriärer, som styr stadslivet, sociala strukturer och hierarki som formar vardagslivet och skyddar arvslotter och värderingar. Murar i stadslandskapet av annat byggmaterial än betong och taggtråd, men som är lika verkliga och svåra att rasera.

1989 föll den antifascistiska skyddsvallen i Berlin. Idag fortsätter dussintals skyddsvallar och murar att skilja människor åt över hela världen. De flesta av dem byggdes efter Berlinmurens fall. 

Här är ett urval: Europeiska unionen har uppfört flera staket som ska hindra mellanöstern och nordafrikanska flyktingar.  Tusentusentals människor har dött i försök att korsa Medelhavet de senaste åren. Indien började bygga en inhägnad gräns 2003 med Pakistan. År 2008 ledde Georgien och Ryssland ett krig över regionen. Ett spärrstängsel splittrar nu byn Dvani, som ligger precis längs avgränsningslinjen. Den 40 mil långa gränsen mellan Gaza och Israel är skyddad av israeliska vakter och en barriär uppförd 1994. 2009 började den egyptiska regeringen bygga en underjordisk metallvägg mellan Egypten och Gazaremsan. En 420 mil lång mur skiljer Israel från Västbanken. Under 2006 började byggandet på ett gränsstängsel som skiljer Förenta staterna och Mexiko. Nordkorea och Sydkorea delas av ett taggtrådsstängsel.  Indien och Bangladesh delar cirka 2500 mil av gränsen. På Cypern delar Muren upp den grekcypriotiska kontrollen söder om ön från norra delen av ön, som erkänns som ett oberoende territorium av Turkiet. I Nordirlands Belfast delar "fredsväggar" fortfarande katolska och protestantiska samhällen. Västsahara - ett omtvistat territorium i Nordafrika - förseglas från Marocko av en sandmur. Den tre mil långa muren i Bagdad skulle vara tillfällig, men den är kvar på plats även idag. Gränsen mellan Botswana och Zimbabwe skiljs av ett elektrifierat staket. Malaysia och Thailand separeras av en skyddsvall, liksom Saudiarabien och Irak, Iran och Irak, och Kuwait och Irak etc.


2017


Tove Jansson och lusten att skapa

Separatutställning med verk av Tove Jansson – en av Nordens mest folkkära konstnärer. Tove Jansson (1914-2001) var djärv i sitt liv och i sin konst, en nyfiken och fördomsfri sökare som ifrågasatte auktoriteterna och ständigt fann nya uttrycksformer.

Utställningen vidgar perspektivet till Tove Janssons färgstarka liv och arbete och presenterar hennes många karriärer som konstnär, illustratör, karikatyrtecknare, serietecknare och skapare av de världsberömda Muminfigurerna. Som bildkonstnär var hon en kolorist som beundrade Matisse och en monumentalmålare som behärskade de stora ytorna. Som tecknare hörde hon med säker och kraftfull linje till sin tids mest geniala.

I relief till den nuvarande situationen i Europa och världen framstår Tove Janssons konst och berättelser som mer aktuella än någonsin. Acceptans av mångfald och tolerans är teman som löper genom hela hennes produktion. Även om familjen är i centrum – både konstnärens egen och den fiktiva Muminsläkten – står dörren alltid öppen för dem som söker skydd eller riktning i livet. Tove Janssons konst speglar både mångfalden av mänskligheten och hennes djupa förståelse för densamma. Utställningen är producerad av Ateneum, Finlands Nationalgalleri, med utställningsdesign och omfattande pedagogiskt program skapat av Göteborgs konstmuseum.


Platsgestaltning

Den scenografiska tanken följer Tove Janssons grafiska formspråk från yttersta skärgårdens stormpinade skär in i djupet av storskogens mystik.

Utformningen av utställningsrummen är inspirerad av konstnärens liv och arbete och är hämtad från olika källor. Broderskap, samhörighet och social tillgänglighet är därför grundläggande element i utställningens förstudie. Gestaltningen följer bilderbokens enkla former och platta färger genom abstrakta miljöskildringar av skog och skärgård. Proportioner sätt i spel och skalas upp på större väggytor.  Den runda formen upprepas genom gestaltningen, som en sol, som öar, som en fyr, som grottor och som besökarnas rörelsemönster. Färgsättningen er tagen ifrån bilderboken Vem ska trösta Knyttet, tryckt i Finland 1974, den enda boken som inte är presenterad i verkförteckningen.

Utställningsrummen ligger i etager med entré i trappor från flera håll. Vandringen genom utställningen sker i virvlande flöden som korsas, möts och överlappar och uppmanar till gemensam upplevelse och samvaro. Övre etage och mellanetage är öppna rum och slås ihop med en horisontlinje längs väggarna. Sikten är fri och blicken dras till fjärran, mot ljusare dagar och den kommande våren. Havsytans blänkande spel speglas i den stigande solen och förenar vår egen och konstnärens gemensamma längtan till havet. Besökaren leds genom målningarna mellan klippor och kobbar. Man sätter sig gärna och umgås på en mjuk klipphäll. På mellanetage visas politisk satyr och bildspel på monitorer. Där kan man krypa in i små grottor med en bok eller gömma sig för sin vän bakom en sten. Vidare till nedre etage är stämningen en annan. Besökaren kliver bokstavligen in i Tove Janssons grafiska värld och är helt omgärdad. På en holme i mitten av salen står några träd och lägereldar lyser upp dunklet av mystiska formationer. Här presenteras Muminproduktionen i skisser och original. Den mörka skogen är tät och väldigt stor. Här vill man göra ett mysigt bo tillsammans och bara vara mitt i livet.


Fotodokumentation

Här visas idéarbetets resultat i modell skala 1:3 och fotobearbetning av utställningsvisionen.  Tester och prototyper samt Jonathan Josefssons och Camilla Boströms arbete med väggdekor inspirerad från boken Vem ska trösta Knyttet. Vidare har vi trädstammar monterade på plats och bygget av grottorna på mellanetage pågår. Hede Ateljé har levererat kobbar, träd, solspegel och saccosäckar. Uppackning och montering av konsverk, väggtexter och skyltning samt ljussättning i slutskedet. Klart för publik.

2016


Gränslöst 1700tal

Under 1700talet öppnas fredliga utbyten med omvärlden. Handel med fjärran östern etableras och kulturell inspiration möjliggörs genom sjövägen från Göteborg. Ett skepp kommer lastat.

Stenahallen är ett öppet utställningsrum, blåfärgat i norr, rödfärgat i syd. Mitt i hallens norra del möts vi av Vivianne Westwoods brudklänning som galjonsfigur och midskepps genom hallen står en sammanhängande installation av varor, i montrar, hyllor, bås och fack, som avslutas i aktern med monsterfittan mitt i hallens södra del. Lastning pågår för fullt och längs hallens långväggar lockar basarens guldrandiga markiser, reklam och försäljningsrubriker med exotiska objekt och evig lycka. Skeppet lämnar den uppstigande solen i öster och vi tar farväl av samurajernas siluetter.

2015


Emil Nolde

Rumsgestaltningen hämtas ur Noldes liv och den kontrastrika och omvälvande tidsperioden. Han upplevde exempelvis två världskrig och han blev mycket uppskattad som konstnär för att sedan bli belagd med yrkesförbud av Nazisterna. Paradoxalt fortsatte han arbeta i hemlighet, trogen sina nationalsocialistiska ideal.

Utställngsdesignen tar sig uttryck i dessa motsättningar. Svarta, brutala ingrepp i väggar, golv och ifrån tak kontrasterar i de vita salarna. Det är raka enkla ytor, i sträng och noggrann formation, som upprepas med variation på varje etage. Två stycken filmsnuttar tillkom i utställningen. Den ena visades på skärm, den andra projicerades på svart halvtransparent duk.

Gestaltningen ger en tydlig motsats till målningarnas innehåll och lyfter fram konstverkens fria och lysande färgspel. I den trevliga salongshängningen tränger sig den tunga närvaron av de svarta accenterna in i de rymliga salarna som mörka ekon. Svarta fanor - en förnimmelse av tredje rikets skugga och dagens dystra terrorvälde.

Copyright ©  All Rights Reserved